Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje

mein_nds_cmyk_multicolor_black-1-scaled.jpg

Przeprowadzenie wywiadów eksperckich w ramach projektu ” Transfer umiejętności w społeczeństwie”

Zakończyliśmy etap wywiadów eksperckich w ramach projektu ” Transfer umiejętności w społeczeństwie”. Dziękujemy Wszystkim osobom biorącym udział w wywiadach.
Wynik jaki uzyskaliśmy z wywiadów daje nam możliwość rozpoczęcia kolejnego etapu badawczego wraz z opracowaniem materiału empirycznego umożliwiającego uzupełnienie wskazanych obszarów o zagadnienia kompetencji zawodowych i ICT.

Przeprowadzenie wywiadów eksperckich w ramach projektu ” Transfer umiejętności w społeczeństwie”
Udostępnij ten post