Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje

mein_nds_cmyk_multicolor_black-1-scaled.jpg

Rozpoczęcie projektu „Umiędzynarodowienie systemu nauczania kompetencji cyfrowych w oparciu o polskie badania naukowe”

W dniu 6 grudnia 2023 r. rozpoczął się projekt pt. ” Umiędzynarodowienie systemu nauczania kompetencji cyfrowych w oparciu o polskie badania naukowe” w ramach programu MEiN Nauka dla Społeczeństwa II. W dniach 12-16 grudnia 2023 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne z udziałem kadry projektowej i naukowców z Polski, Egiptu i Cypru.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.:
– prof. dr Hanan Gouda,
– dr Eiman Negm,
– dr Hanya Riad,
– dr Kostantinos Papadamou,
– dr Stelios Christophides,
– prof dr Marek Miłosz,
– dr Katarzyna Urban.
Po omówieniu projektu, ustaleniach merytorycznych w ramach spotkania, goście zagraniczni wizytowali Muzeum Na Zamku Lubelskim oraz Politechnikę Lubelską

Rozpoczęcie projektu „Umiędzynarodowienie systemu nauczania kompetencji cyfrowych w oparciu o polskie badania naukowe”
Udostępnij ten post