Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje

USA.jpg

Wizyta w USA

Przedstawiciele Fundacji ECCC brali udział w misji edukacyjnej w USA w dniach 29-31 maja 2022 r. 

Kluczowym celem wizyty było wzmocnienie edukacji Polonii w USA poprzez włączenie polskich projektów i inicjatyw do nauczania polonijnej młodzieży. Wynikiem tego było m.in podpisanie Deklaracji w Sprawie Współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki z Radą Stanu Illinois ds. Edukacji w Zakresie Doskonalenia i Kierowania Nauczycieli polskich do szkół w USA. Zadeklarowana współpraca będzie obejmować stworzenie możliwości wymiany kadry pedagogicznej, wymianę doświadczeń w zakresie doskonalenia zawodowego, podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie doskonalenia zawodowego, a także promowanie lokalnych projektów dwustronnych, w tym w obszarze nauczania języka polskiego, edukacji cyfrowej itp.
Dyskusje i spotkania odbywały się w Chicago. Milwaukee i Madison m.in. z przedstawicielami stanu Illinois –  Dyrektor Generalny Rady ds. Edukacji Stanu Illinois Ernesto Matias oraz Wisconsin – senator Dan Feyen, reprezentanci stanowi Ken Skowroński, Cody Horlacher, a także przedstawicielami Polonii oraz partnerami ECCC.
W obszarze zainteresowania Fundacji ECCC była prezentacja prowadzonych działań, pogłębienie współpracy z partnerami z USA i przyspieszenie wdrożenia koncepcji edukacji cyfrowej ECCC po okresie pandemii Covid.
W dniu 30 maja delegacja wzięła udział w uroczystościach Memorial Day – święta upamiętniającego obywateli, którzy zginęli w trakcie odbywania służby wojskowej, w tym żołnierzy polskich.

Wizyta w USA
Udostępnij ten post