Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje

child-1073638_1920.jpg

Wsparcie edukacyjne

Na stronie Urzędu Miasta Lublin, w zakładce Wsparcie edukacyjne, pojawiła się informacja o przygotowanym przez Fundację ECCC module Zdalne nauczanie. 

Uwzględniając zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie proponowanych narzędzi wspomagających zdalną edukację, szczególnie skupiliśmy się na modelu bazującym na bezpłatnej aplikacji Google Classroom. Stała się ona podstawą wdrożenia nowego modułu szkoleniowo – certyfikacyjnego ECCC PI M21 Zdalne nauczanie, dedykowanego nauczycielom jako pomoc w kształceniu na odległość.

Projekt ma na celu wsparcie nauczycieli, w czasie pandemii Covid-19. Nasze działania skupiają się na podniesieniu poziomu wiedzy i umiejętności  w zakresie prowadzenia nauczania online, poprzez opracowanie platformy szkoleniowej, przeprowadzenie szkolenia zakończonego certyfikatem.

Więcej informacji https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/organizujemy-sie-podczas-epidemii/wsparcie-edukacyjne/

 

Wsparcie edukacyjne
Udostępnij ten post