Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje

Scan-regulaminu-1.jpg

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego

Ze względu na zagrożenie epidemiczne związane z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, Fundacja ECCC wprowadza Regulamin: Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego, którego Ośrodki Egzaminacyjne oraz Egzaminatorzy zobowiązani są do przestrzegania. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 roku.

 

 

Regulamin: Wymagania ECCC w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego

Ze względu na zagrożenie epidemiczne związane z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Ośrodek Egzaminacyjny zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego Uczestnikom egzaminu z zachowaniem poniższych wymogów:

 • Zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 m między Uczestnikami i między Uczestnikami a Egzaminatorem.
 • Zasłanianie ust i nosa przez Uczestników i Egzaminatora przy użyciu maseczek jednorazowych, zmienianych nie rzadziej niż po każdym wietrzeniu sali. Wyrzucanie zużytych maseczek do zamkniętego kosza.
 • Umieszczenie instrukcji poprawnego mycia dłoni / poprawnej dezynfekcji w pomieszczeniu sanitarnym.
 • Regularne, częste mycie dłoni z użyciem ciepłej wody i mydła przez min. 30 sekund lub dezynfekcja dłoni płynem dezynfekującym przez Uczestników i Egzaminatora, w szczególności przed wejściem do sali, w której odbywa się egzamin oraz po każdym skorzystaniu z toalety.
 • Wietrzenie sali egzaminacyjnej co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby również w trakcie egzaminu.
 • Podczas kaszlu i kichania zasłanianie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie/ dezynfekcja dłoni.
 • Niedotykanie dłońmi twarzy, zwłaszcza okolic ust, nosa i oczu.
 • Korzystanie przez Uczestników z przyborów biurowych przeznaczonych do użytku tylko przez danego Uczestnika lub dezynfekowanie przyborów po każdym użyciu.
 • Pomiar temperatury każdemu Uczestnikowi przed wejściem do sali, w której odbywa się egzamin, przez Egzaminatora termometrem bezdotykowym. W przypadku wykazania u któregokolwiek z Uczestników temperatury powyżej 38 °C – niedopuszczenie go do udziału w egzaminie oraz poinformowanie Ośrodek Egzaminacyjny o zdarzeniu.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19 u któregokolwiek z Uczestników – skierowanie Uczestnika do samoizolacji domowej oraz Ośrodek Egzaminacyjny o zdarzeniu.
 • Dezynfekcja powierzchni dotykowych takich jak klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, włączniki świateł czy biurka oraz wykorzystywanego sprzętu.

Ośrodek Egzaminacyjny zapewnia: maseczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji, termometr bezdotykowy.

Fundacja ECCC zastrzega możliwość zmiany powyższych wymagań dot. przebiegu egzaminu, w zależności od oficjalnych komunikatów publikowanych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz rozporządzeń wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia i zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego
Udostępnij ten post