eccc

Digital4Jobs

One of the key themes discussed during the Digital Assembly 2019 was “Digital4Jobs”, alongside a technical workshop on June 13 and followed with the plenary session on June 14. A report by Prof Goos (Utrecht University) based on the discussions before and during the Digital Assembly is now available. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-assembly-2019-report-and-recommendations-digital4jobs

UIA Associations Round Table Europe 2019

Z uwagi na aktywność Fundacji ECCC w Europie, zostaliśmy  zaproszeni przez The Union of International Associations (UIA) do udziału w 13-tym UIA Associations Round Table Europe, który odbędzie się 4 Listopada 2019 r. w Brukseli.

ALL DIGITAL SUBMIT 2019

Welcome to Bologna and Emilia Romagna, Zostaliśmy zaproszeni na ALL DIGITAL SUBMIT 2019, który odbędzie się w dniach 10-11 października 2019 r, w Bolonii.

Spotkanie eksperckie ECCC – Rząd Basków, Bilbao

W dniu 21 czerwca 2019 r. w Bilbao (Hiszpania) odbyło się spotkanie eksperckie przedstawicieli Fundacji ECCC i Rządu Basków, realizującego projekt IKANOS. Dotyczy on rozwoju kompetencji cyfrowych opartych na DigComp. Z uwagi na zaawansowane doświadczenia Fundacji ECCC w rozwój DigComp, poparte nominacją do nagrody europejskiej, zostaliśmy zaproszeni do wymiany dobrych praktyk i podjęcia współpracy ponadnarodowej.

Wizyta w USA – Chicago i Milwaukee

W dniach 11-18 czerwca 2019 r, Prezes Zarządu Fundacji ECCC przebywał w Chicago i Milwaukee. Celem wizyty było spotkanie z Polonią, wymiana doświadczeń, zapoznanie partnerów amerykańskich ze standardem ECCC i rozszerzenie współpracy międzynarodowej poprzez nawiązanie współpracy z lokalnymi ośrodkami edukacyjnymi i uczelniami. W trakcie pobytu odbyły się również oficjalne i robocze spotkania, m.in. z Wicegubernatorem