eccc

Wizyta partnerska w Czechach

W dniach 2-4 czerwca 2019 r. przedstawiciele Fundacji ECCC przebywali z wizytą partnerską w Pradze. Celem wizyty była wymiana doświadczeń, dalszy rozwój współpracy międzynarodowej.

DigComp LIDER 2018

Fundacja ECCC ufundowała nagrodę DigComp LIDER 2018 dla osób szczególnie zaangażowanych w rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce w roku 2018. W dniu 6 marca 2019 r. statuetkę odebrał p. Krzysztof Zaleski reprezentujący Zakład Usług Socjalnych i  Edukacji Krzysztof Zaleski w Przemyślu. GRATULUJEMY!

Rezolucja PE z 11.12.2018 r. w sprawie edukacji cyfrowej

11 grudnia 2018 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Edukacji w erze cyfrowej: wyzwania, możliwości i wnioski dotyczące kształtowania polityki UE. http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-12-11_PL.html#sdocta1

Digital Assembly 2018 – Sofia

Przedstawiciele Fundacji ECCC wzięli udział w konferencji „Digital Assembly 2018” zorganizowanej przez Komisję Europejską i Bułgarską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Konferencja odbyła się w dniach 25-26 czerwca 2018 w Sofii. Udział w niej wzięło ponad 1000 uczestników, którzy dyskutowali nad polityką cyfrową Unii Europejskiej wobec postępu technologicznego w tym obszarze.

Fundacja ECCC finalistą nagrody Komisji Europejskiej DIGITAL SKILLS AWARD 2016!

Komisja Europejska w ramach konkursu DIGITAL SKILLS AWARD 2016 w kategorii Umiejętności cyfrowe dla wszystkich obywateli wyłoniła 4 najlepsze europejskie projekty, w tym Fundację ECCC, za pionierskie działania wdrażające ramy DigComp i standard walidacji kompetencji cyfrowych ECCC DigComp. Fundacja ECCC uzyskując nominację do nagrody w kategorii „Digital skills for all” odniosła ogromny sukces będący jednocześnie