eccc

Ogłoszenie

Informujemy, że bez względu na pandemię koronawirusa wszystkie egzaminy ECCC są realizowane. Uwzględniając aktualną sytuację egzaminy mogą być przeprowadzane online. Informacje w tej sprawie są dostępne tutaj:  https://www.eccc.edu.pl/egzamin-on-line/

Plug Share

Ładowarka ECCC samochodów elektrycznych zainstalowana w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym przy ul. Dobrzańskiego 3 w Lublinie została wpisana do międzynarodowej bazy/ mapy stacji ładowania PLUG SHARE.

Ogłoszenie

Z dniem 16 marca 2020 r. z uwagi na pandemię koronawirusa biuro Fundacji ECCC pracuje do odwołania w systemie telepracy z zachowaniem codziennego dyżuru biurowego do bezpośredniej obsługi klientów.

Komunikat Fundacji ECCC

Ze względu na zagrożenie epidemiczne związane z pandemią wirusa COVID-19, Fundacja ECCC zaleca Ośrodkom Egzaminacyjnym przeprowadzanie egzaminów on-line, przy wykorzystaniu platformy egzaminacyjnej ECCC.  

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego

Ze względu na zagrożenie epidemiczne związane z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, Fundacja ECCC wprowadza Regulamin: Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego, którego Ośrodki Egzaminacyjne oraz Egzaminatorzy zobowiązani są do przestrzegania.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 roku.  

ECCC w Bośni i Hercegowinie

W dniu 29 stycznia 2020 r. podpisana została umowa licencyjna na utworzenie biura ECCC w Sarajewie, w Bośni i  Hercegowinie oraz wdrożenie standardu ECCC w tym kraju.

ECCC DigComp w praktyce

Od lat zajmujemy się promowaniem koncepcji społeczeństwa wiedzy i upowszechniania kluczowych kompetencji. Za pośrednictwem podejmowanych inicjatyw zachęcamy podmioty działające na polskim i europejskim rynku do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.