eccc

Rozpoczęcie projektu „Umiędzynarodowienie systemu nauczania kompetencji cyfrowych w oparciu o polskie badania naukowe”

W dniu 6 grudnia 2023 r. rozpoczął się projekt pt. " Umiędzynarodowienie systemu nauczania kompetencji cyfrowych w oparciu o polskie badania naukowe" w ramach programu MEiN Nauka dla Społeczeństwa II. W dniach 12-16 grudnia 2023 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne z udziałem kadry projektowej i naukowców z Polski, Egiptu i Cypru. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: