Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje

Egzaminy-ECCC-w-projekcie-„W-aktywności-siła”.jpg

Egzaminy ECCC w projekcie „W aktywności siła”

4 czerwca 2015 roku w ramach projektu „W aktywności siła” 14 uczestników przystąpiło do egzaminu w standardzie ECCC.

Kursanci potwierdzili swoją wiedzę i umiejętności z modułów: IT M2 edycja dokumentów oraz IT M6 technologie informacyjno-komunikacyjne na poziomie A-podstawowym.

Projekt systemowy realizowany był od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2015 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Egzaminy ECCC w projekcie „W aktywności siła”
Udostępnij ten post