Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje

CAD-3D-na-miarę-oczekiwań.jpg

CAD 3D na miarę oczekiwań!

Od 16 marca do 15 czerwca 2015 roku trwały warsztaty zwiększające kompetencje ICT w obszarze CAD 3 D. 60 uczestników projektu potwierdziło swoje umiejętności z zakresu obsługi programu CAD 3D egzaminem w standardzie ECCC.

Szkolenie skierowane było do osób pracujących, zamieszkujących województwo małopolskie w wieku pomiędzy 25 a 64 rokiem życia.

Głównym celem projektu było nabycie umiejętności profesjonalnego modelowania, rzeźbienia, wizualizacji 3D.

CAD 3D na miarę oczekiwań!
Udostępnij ten post