Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje

ECCC-DIGCOMP-w-100-zgodny-z-wymogami-Komisji-Europejskiej_02.png

ECCC DigComp w 100% zgodny z wymogami Komisji Europejskiej

„Po wejściu do Unii Europejskiej Polska musiała dostosowywać prawo i działania do europejskich wymogów, którymi były m.in. dyrektywy o kompetencjach kluczowych, wydane przez Komisję Europejską w 2006 r. Jedną z ośmiu grup kompetencji były tzw. Digital Competences (w skrócie: DigComp), przetłumaczone jako „Kompetencje Informatyczne”. Dziś ten zestaw bardziej precyzyjnie określa się mianem kompetencji cyfrowych, które skutecznie i dokładnie weryfikuje system ECCC.”

Fundacja ECCC jako pierwsza opracowała polską wersję raportu DigComp, określającego wyznaczony przez Komisję Europejską kierunek rozwoju kompetencji cyfrowych w społeczeństwie europejskim. Opracowany przez Fundację system certyfikacji kompetencji cyfrowych ECCC DigComp jest obecnie jedynym w kraju, w 100% zgodnym z wymogami Komisji Europejskiej. Zapraszamy do lektury artykułu Polacy certyfikują Europę

ECCC DigComp w 100% zgodny z wymogami Komisji Europejskiej
Udostępnij ten post