Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje

zakonczono-realizacje-dolnoslaskiego-projektu-„klucz-do-kompetencji.jpg

Zakończono realizację projektu „Certyfikowane Kursy Komputerowe ECCC dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”

Zakończono realizację projektu „Certyfikowane Kursy Komputerowe ECCC dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. W ramach projektu podniesiono kwalifikacje zawodowe w obszarze kompetencji informatycznych w standardzie ECCC.

Podczas projektu przeszkolono 180 osób (12 grup) z następujących modułów informatycznych: sprzęt i oprogramowanie komputerowe, edycja dokumentów, technologie informacyjno-komunikacyjne, technologie mobilne oraz grafika biznesowa. Zajęcia zostały zakończone walidacją efektów kształcenia. Każdy z uczestników uzyskał certyfikat ECCC z procentowym wynikiem określającym poziom zdobytej wiedzy i umiejętności.

Uczestnikami projektu były osoby w wieku od 18 do 64 roku życia, pracujące, bezrobotne lub nieaktywnych zawodowo, posiadające wykształcenie co najwyżej średnie (podstawowe, gimnazjalne lub ponadgimnazjalne) i/lub zamieszkujące tereny wiejskie, miejsko-wiejskie lub miasta do 25 tys. mieszkańców w powiecie goleniowskim, gryfińskim, polickim lub stargardzkim.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Zakończono realizację projektu „Certyfikowane Kursy Komputerowe ECCC dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”
Udostępnij ten post