Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje

lodzcy_seniorzy.jpg

Łódzcy seniorzy podnieśli swoje komputerowe kompetencje

Od 1 czerwca 2013 roku do końca czerwca 2015 roku został zrealizowany projekt „Aktywny senior”, w ramach którego 60 osób powyżej 50 roku życia podniosło swoje kompetencje ICT w standardzie ECCC oraz uczestniczyło w szkoleniu językowym TGLS.

Szkolenia informatyczne zostały zrealizowane zgodnie z wytycznymi standardu ECCC i zakończyły się certyfikacją. W trakcie trwania projektu kursanci uczestniczyli w zajęciach dotyczących następujących obszarów kształcenia: zielone biuro, bezpieczeństwo informacji, zarządzanie obiegiem dokumentów, e-marketing, planowanie i śledzenie przedsięwziąć.

Ponadto mieli okazję nabyć i potwierdzić kompetencje językowe (język angielski) w standardzie TGLS.

Zajęcia zostały zrealizowane w partnerstwie Prospero Business Training oraz Humaneo.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Łódzcy seniorzy podnieśli swoje komputerowe kompetencje
Udostępnij ten post