Obszary i moduły

ECCC dzieli kompetencje użytkowników na obszary i moduły, poznaj sylabusy do każdego z nich

Technologie informatyczne są bardzo różnorodne i wielopłaszczyznowe.

ECCC dzieli kompetencje użytkowników na obszary.

Symbol modułu Nazwa modułu Sylabus dla poziomu A Sylabus dla poziomu B Sylabus dla poziomu C Sylabus dla poziomu D
W obszarze Kompetencje cyfrowe – DigComp (Digital Competences) standard ECCC wydziela następujące moduły:
DC M1 Informacja POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
DC M2 Komunikacja POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
DC M3 Tworzenie treści POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
DC M4 Bezpieczeństwo POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
DC M5 Rozwiązywanie problemów POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
W obszarze Technologii informacyjnych – IT (Information Technology) standard ECCC wydziela następujące moduły:
IT M1 Sprzęt i oprogramowanie komputerowe POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
IT M2 Edycja dokumentów POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
IT M3 Obliczenia arkuszowe POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
IT M4 Bazy danych POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
IT M5 Multimedia POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
IT M6 Technologie informacyjno-komunikacyjne POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
IT M7 Technologie mobilne POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
IT M8 Grafika biznesowa POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
W obszarze Informatycznym – CS (Computer Science) standard ECCC wydziela następujące moduły:
CS M1 Programowanie POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ  Pobierz sylabus ECCC
CS M2 Grafika komputerowa POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ  Pobierz sylabus ECCC
CS M3 Tworzenie aplikacji internetowych POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ  Pobierz sylabus ECCC
CS M4 Programowanie robotów POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ  Pobierz sylabus ECCC
W obszarze Technicznym – AI (Applied Informatics) standard ECCC wydziela następujące moduły:
AI M1 Projektowanie dwuwymiarowe (CAD 2D) POBIERZPobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
AI M2 Projektowanie przestrzenne (CAD 3D) POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
W obszarze Branżowym – PI (Professional Informatics) standard ECCC wydziela następujące moduły:
PI M1 e-Nauczanie POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
PI M2 Testowanie oprogramowania POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
PI M3 Obsługa turystyki POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
PI M4 Multimedia w dydaktyce POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
PI M5 Komputer w edukacji wczesnoszkolnej POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
PI M6 e-Urząd POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
PI M7 e-Marketing POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
PI M8 Technologie interaktywne POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
PI M9 Grafika dla fotografów POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
PI M10 Roboty POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
PI M11 Zarządzanie obiegiem dokumentów POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
PI M12 Bezpieczeństwo informacji POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
PI M13 Zielone biuro POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
PI M14 Planowanie i śledzenie przedsięwzięć POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
PI M15 Kadry i Płace POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
PI M16 Obsługa biura POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
PI M17 Techniki sprzedaży POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
PI M18 Finanse i Księgowość POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
PI M19 Rhinoceros POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
PI M20 Służba zdrowia POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
PI M21 Zdalne nauczanie POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
Obszar Kompetencje cyfrowe – DC (Digital Competences) opracowany na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej:
Raport Ferrari A.: DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe.
JRC Scientific and Policy Reports, 2013, 50 p.
Obszary, moduły i sylabusy